Ghi chú: Nhà trường mới cập nhật học phí môn giáo dục quốc phòng vào HK3/2015-2016 (Đối tượng:  SV tham gia học môn giáo dục quốc phòng tại HK3/2015-2016). Do đó học phí của những SV trên sẽ thay đổi ở phần nợ cũ. Nhà trường thông báo để sinh viên biết và đóng học phí đầy đủ. 

Trang liên kết

 

Tra cứu mã số thuế cá nhân

 

 

Hướng dẫn thanh toán học phí online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Kế Hoạch Tài Chính - Địa chỉ: Nhà A1 -Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM - ĐT: 08-37242621-38963334-37240190 - Email : pkhtc @ hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : bảy năm ba ba chín