Lý do: SV đóng tiền bị lỗi kết nối mssv

SInh viên chưa cập nhật mã số sinh viên. Nộp sao kê tài khoản (có xác nhận của ngân hàng) tại phòng KHTC -P.11B để điều chỉnh học phí . Sinh viên đã đến điều chỉnh rồi thì bỏ qua nội dung này

Số lần xem trang : :3476
Nhập ngày : 31-12-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai chín chín một

Xem trả lời của bạn !