Kính gửi toàn thể sinh viên thuộc diện hệ cử tuyển ! 

Phòng KHTC thông báo  đóng học phí   đối với sinh viên hệ cử tuyển như sau: 

- Thời gian thực hiện: từ học kỳ 1 năm học 2014-2015

- Sinh viên không phải đóng học phí tại trường

- Sinh viên nhận tiền học bổng, sinh hoạt phí  tại địa phương

Chi tiết xem file đính kèm 

Trân trọng thông báo! 

 

 

Số lần xem trang : :3423
Nhập ngày : 03-10-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không không bảy ba

Xem trả lời của bạn !