b> Thử nghiệm cập nhật web

Statifics

Hit counter:
Users online
System:
in 1 hour ago

 

 

 

No.

Name

Position

Tel.

1

Mr. Nguyễn Văn Nhã, MBA

Head- Chief accountant

08.37240190

2

Mr.Nguyễn Văn Minh

Deputy Head

08.38963334

3

Ms. Việc Thị Mỹ Phượng

Office worker

4

Ms. Lê Phương Lan

Accountant

5

Ms. Lương Thị Phương Thảo

Accountant

6

Mr. Dương Hữu Hoàng

Accountant

7

Ms. PHạm Thị Phương Quý

Accountant

8

Ms.Tào Thanh Hương

Staff

9

Ms. Nguyễn Thị Lệ Nhi

Cashier

08.37242621

10

Ms. Trà Thị Thuỳ Vân

Accountant

11

Ms. Phan Thị Hiền

Staff

12

Ms. Trần Phan Phương Thảo

Staff

08.37240190

 

Page count : :4111
Created : 26-06-2014
Last modify :08-05-2017

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không chín bảy bảy