STT
 
 
HỌ VÀ TÊN
 
 
CHỨC VỤ
 
 
SỐ ĐIỆN THOẠI
 
1

 

ThS. Bùi Xuân Nhã

 

Trưởng phòng –Kế toán trưởng

 
028.37240190
 
2

 

ThS. Nguyễn Văn Minh

 

Phó trưởng phòng

 
 
 
 
 
028.38963334
 
 
 
3

 

Việc Thị Mỹ Phượng

 

Chuyên viên

 
4

 

Lê Phương Lan

 

Chuyên viên

 
5

 

Lương Thị Phương Thảo

 

Kế toán viên

 
6

 

Dương Hữu Hoàng

 

Chuyên viên

 
7

 

Phạm Thị Phương Quý

 

Kế toán viên

 
8

 

ThS. Trần Phan Phương Thảo

 

Chuyên viên

 
9

 

Trà Thị Thùy Vân

 

Chuyên viên

 
10

 

Tào Thanh Hương

 

Chuyên viên

 
 
 
028.37242621
 
 
 
11

 

Phan Thị Hiền

 

Kế toán viên

 
12

 

Đỗ Dương Bích Tuyền

 

Thủ quỹ

 

 

 

 

Số lần xem trang : :4473
Nhập ngày : 26-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :30-11-2017

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín năm ba một

Xem trả lời của bạn !