Nay Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo về vấn đề miễn giảm học phí như sau: 

        1.      Sinh viên có tên trong danh sách được miễn giảm học phí HK1/2016-2017 không phải đóng học phí. Nếu sinh viên đã đóng học                   phí sẽ được hoàn trả lại ( Số tiền được hoàn trả lại = Số tiền đã đóng – Nợ cũ – Số tiền học lại)

2.      Thủ tục:

·  Sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng kế hoạch –Tài chính để ký nhận danh sách chi trả tiền miễn giảm. 

·   Riêng sinh viên khoá 2016: nộp lại biên lai học phí 

3.      Thời gian, địa điểm và cách thức chi trả:

·  Thời gian ký nhận và nộp lại biên lai học phí: Hạn cuối ngày 18/11/2016

·    Địa điểm: Phòng 201- Toà nhà A1 

·    Cách thức chi trả: Nhà trường chi trả học phí qua tài khoản cá nhân cho sinh viên (tài khoản BIDV)

·     Thời gian chi trả: Dự kiến ngày 30/11/2016

·    Số tài khoản được chấp nhận là tài khoản BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn còn hoạt động, Phòng KHTC không chịu trách  nhiệm   nếu sinh viên cung cấp sai số tài khoản, hoặc tài khoản đã bị đóng

 Ghi chú: SV thuộc diện được giảm 50%, 70%  đã đóng học phí HK1/2016-2017, nhà trường sẽ chuyển số tiền học phí được miễn giảm sang kỳ sau. Do đó sinh viên không có tên trong danh sách chi trả học phí HK1/2016-2017.

   Sau thời hạn trên,  mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

             Xem danh sách hoàn trả học phí tại đây

Số lần xem trang : :505
Nhập ngày : 10-11-2016
Điều chỉnh lần cuối :15-11-2016

THÔNG TIN SINH VIÊN

Thông báo về việc cập nhật học phí cho sinh viên được đăng ký môn học (12-12-2016)

Thông báo thời gian thu chi học lại hk1/2016-2017 đối với hệ VLVH(21-09-2016)

Thông báo thu học phí HK1/2016-2017(21-09-2016)

Hướng dẫn thanh toán học phí online(20-07-2016)

Thông báo đổi biên lai học phí (02-06-2015)

Quy trình đóng tiền học phí(15-05-2015)

Trang liên kết