THÔNG BÁO 

Sinh viên còn nợ học phí thực hiện các bước sau để được đăng ký môn học 

1. Sinh viên phải đóng hết số tiền còn nợ học phí

2. Đóng học phí bằng hình thức online. Sv xem hướng dẫn đóng học phí online tại trang web: https://dkmh.hcmuaf.edu.vn.

Học phí sẽ được cập nhật sau 1 ngày đóng học phí thành công (trừ thứ 7, chủ nhật)  

3. Nhà trường tự động cập nhật học phí cho sinh viên vào lúc 15  giờ hàng ngày (trừ thứ 7, chủ nhật), sau khi đóng tiền 3 ngày (nếu sinh viên đóng chuyển khoản bằng hình thức thường)

4. SV xem cập nhật học phí tại trang web đăng ký môn học : https://dkmh.hcmuaf.edu.vn

5. Sau thời gian nêu trên nếu không được cập nhật học phí sinh viên liên hệ P.KHTC bằng cách:

+ Cách 1: liên hệ trực tiếp phòng 201- nhà A1

+ Cách 2: vào trang web http://pkhtc.hcmuaf.edu.vn và đặt câu hỏi tại mục "Sinh viên" . Lưu ý: Sinh viên cung cấp thông tin MSSV, họ tên, số tài khoản, ngày đóng tiền)

Ghi chú: Phòng kế hoạch tài chính chỉ trả lời câu hỏi của sinh viên thực hiện đúng các bước trên mà vẫn còn nợ học phí 

Trân trọng thông báo! 

 

 

Số lần xem trang : :6487
Nhập ngày : 12-12-2016
Điều chỉnh lần cuối :12-12-2016

THÔNG TIN SINH VIÊN

Thông báo hoàn trả tiền miễn giảm học phí (10-11-2016)

Thông báo thời gian thu chi học lại hk1/2016-2017 đối với hệ VLVH(21-09-2016)

Thông báo thu học phí HK1/2016-2017(21-09-2016)

Hướng dẫn thanh toán học phí online(20-07-2016)

Thông báo đổi biên lai học phí (02-06-2015)

Quy trình đóng tiền học phí(15-05-2015)

Trang liên kết