Nay Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo về vấn đề miễn giảm học phí như sau:

        1.      Thủ tục:

·        Sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng kế hoạch –Tài chính để ký nhận danh sách chi trả tiền miễn giảm.

·        Riêng sinh viên khoá 2016: nộp lại biên lai học phí

2.      Thời gian, địa điểm và cách thức chi trả:

·        Thời gian ký nhận và nộp lại biên lai học phí: Hạn cuối ngày 31/03/2017

·        Địa điểm: Phòng 201- Toà nhà A1

·        Cách thức chi trả: Nhà trường chi trả học phí qua tài khoản cá nhân cho sinh viên (tài khoản BIDV)

·        Thời gian chi trả: Dự kiến ngày 30/04/2017

·        Số tài khoản được chấp nhận là tài khoản BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn còn hoạt động, Phòng KHTC không chịu trách nhiệm nếu sinh viên cung cấp sai số tài khoản, hoặc tài khoản đã bị đóng

Lưu ý: Sinh viên thuộc diện miễn 50%, hoặc 70% nhà trường không hoàn trả học phí mà trừ học phí vào kỳ sau cho sinh viên 

                 Sinh viên xem danh sach tai day         

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một bốn không chín

Xem trả lời của bạn !