Phòng Kế hoạch –Tài chính thông báo về việc đổi biên lai học phí từ học kỳ 1/2014-2015 như sau:

 

v  Sinh viên không phải đổi biên lai học phí (Lý do:  Theo nghị định

            số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 từ năm học 2013-2014 nhà nước cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí tại trường).

 

        v Nếu sinh viên có nhu cầu đổi biên lai học phí, liên hệ:

·        Địa chỉ: P.201-toà nhà A1-viện nghiên cứu sinh học & môi trường

·        Thời gian đổi biên lai : 07 ngày liên tục kể từ ngày cuối cùng của tháng đóng học phí. 

Ví dụ:  Sinh viên A đóng học phí  vào tháng  9/2014 thì thời gian đổi biên lai học phí là: từ ngày 01/10 đến 07/10/2014.

Sau thời hạn nêu trên P.KHTC sẽ quyết toán biên lai với cơ quan thuế, và không giải quyết các trường hợp phát sinh.

xem chi tiêt tai day 

                                                                   

Số lần xem trang :6817
Điều chỉnh lần cuối :02-06-2015

Hướng dẫn thanh toán học phí online (20-07-2016)

Quy trình đóng tiền học phí (15-05-2015)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm bảy hai tám

Xem trả lời của bạn !