THÔNG BÁO 

Sinh viên còn nợ học phí thực hiện các bước sau để được đăng ký môn học 

1. Sinh viên phải đóng hết số tiền còn nợ học phí

2. Đóng học phí bằng hình thức online. Sv xem hướng dẫn đóng học phí online tại trang web: https://dkmh.hcmuaf.edu.vn.

Học phí sẽ được cập nhật sau 1 ngày đóng học phí thành công (trừ thứ 7, chủ nhật)  

3. Nhà trường tự động cập nhật học phí cho sinh viên vào lúc 15  giờ hàng ngày (trừ thứ 7, chủ nhật), sau khi đóng tiền 3 ngày (nếu sinh viên đóng chuyển khoản bằng hình thức thường)

4. SV xem cập nhật học phí tại trang web đăng ký môn học : https://dkmh.hcmuaf.edu.vn

5. Sau thời gian nêu trên nếu không được cập nhật học phí sinh viên liên hệ P.KHTC bằng cách:

+ Cách 1: liên hệ trực tiếp phòng 201- nhà A1

+ Cách 2: vào trang web http://pkhtc.hcmuaf.edu.vn và đặt câu hỏi tại mục "Sinh viên" . Lưu ý: Sinh viên cung cấp thông tin MSSV, họ tên, số tài khoản, ngày đóng tiền)

Ghi chú: Phòng kế hoạch tài chính chỉ trả lời câu hỏi của sinh viên thực hiện đúng các bước trên mà vẫn còn nợ học phí 

Trân trọng thông báo! 

 

 

           

 

 

Ghi chú: Nhà trường mới cập nhật học phí môn giáo dục quốc phòng vào HK3/2015-2016 (Đối tượng:  SV tham gia học môn giáo dục quốc phòng tại HK3/2015-2016). Do đó học phí của những SV trên sẽ thay đổi ở phần nợ cũ. Nhà trường thông báo để sinh viên biết và đóng học phí đầy đủ. 

Trang liên kết

 

Phòng Kế Hoạch Tài Chính - Địa chỉ: Nhà A1 -Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM - ĐT: 08-37242621-38963334-37240190 - Email : pkhtc @ hcmuaf.edu.vn