Để tạo điều kiện thuận lợi cho một số sinh viên khóa mới làm thủ tục nhập học vào trường nhưng vì điều kiện không thể theo học tại trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Nhà trường cho phép các sinh viên thuộc diện trên được rút học phí nhập học (căn cứ theo ngày nhận đơn tại phòng Đào tạo) theo quy định sau đây (tải file tại đây)

 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM thông báo mức thu và thời gian đóng học phí học kỳ 1/2020-2021 của sinh viên như sau:

- Mức thu và thời gian đóng học phí.

- Các khoản thu đối với tân sinh viên 2020.

 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM thông báo thời gian đóng học phí học kỳ 1/2018-2019 như sau:

(SV xem chi tiết tại đây) 

Muc luc nhom nganh

Trân trọng thông báo! 

  Để tạo điều kiện thuận lợi cho một số sinh viên khóa mới làm thủ tục nhập học vào trường nhưng vì điều kiện không thể theo học tại trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Nhà trường cho phép các sinh viên thuộc diện trên được rút học phí nhập học (căn cứ theo ngày nhận đơn tại phòng Đào tạo) theo quy định sau đây (tải file tại đây)

 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM thông báo thời gian đóng học phí học kỳ 1/2018-2019 như sau:

(SV xem chi tiết tại đây) 

 

 Để tạo điều kiện thuận lợi cho một số sinh viên khóa mới làm thủ tục nhập học vào trường nhưng vì điều kiện không thể theo học tại trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Nhà trường cho phép các sinh viên thuộc diện trên được rút học phí nhập học (căn cứ theo ngày nhận đơn tại phòng Đào tạo) theo quy định sau đây (tải file tại đây).

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn một hai tám

Xem trả lời của bạn !