Trường Đại học Nông lâm TP.HCM thông báo về thời gian đóng học phí học kỳ 2/2017-2018 như sau: 

    Đối tượng                                                                Hạn cuối đóng học phí

Khoá 2013 trở về trước                                               Hạn cuối ngày 18/03/2018

Khoá 2014                                                                   Hạn cuối ngày 25/03/2018

Khoá 2015                                                                   Hạn cuối ngày 01/04/2018

Khoá 2016                                                                   Hạn cuối ngày 08/04/2018

Khoá 2017                                                                   Hạn cuối ngày 15/04/2018 

- HÌnh thức đóng học phí

+ Hệ chính quy: Sinh viên thanh toán học phí online (xem hướng dẫn tại trang web : http://pkhtc.hcmuaf.edu.vn)

+ Hệ vừa làm vừa học : đóng học phí vào tài khoản 102010000760472 -ngân hàng VietinBank (công thương Việt Nam chi nhánh Thủ Đức) 

Sinh viên xem chi tiết tại đây

 

 Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM thông báo mức thu học phí hk1/2017-2018

Sinh viên thông  báo xem tại đây

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho một số sinh viên khóa mới làm thủ tục nhập học vào trường nhưng vì điều kiện không thế theo học tại trường ĐH Nông lâm TP.HCM. Nhà trường cho phép sinh viên thuộc diện trên được rút học phí nhập học (Căn cứ vào ngày nhận đơn tại Phòng Đào tạo) theo quy định sau đây:

-Từ ngày 21/08-25/08-2017:     Mức chi trả 100%

- Từ ngày 28/08-08/09/2017:    Mức chi trả 80% 

- Từ ngày 11/09-15/09/2017:    Mức chi trả 50%

Thời gian nhận đơn: hạn cuối ngày 15/09/2017

Thời gian chi trả: từ ngày 02/10-06/10/2017

Địa điểm: Phòng 106- Nhà Điều hành

Ghi chú: Nhà trường sẽ không hoàn trả lại các khoản như: BHYT, BHTN, CPNH, KTAV, KSK do đã thực chi 

Trân trọng thông  báo! 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy bốn tám hai

Xem trả lời của bạn !