Để tạo điều kiện thuận lợi cho một số sinh viên khóa mới làm thủ tục nhập học vào trường nhưng vì điều kiện không thế theo học tại trường ĐH Nông lâm TP.HCM. Nhà trường cho phép sinh viên thuộc diện trên được rút học phí nhập học (Căn cứ vào ngày nhận đơn tại Phòng Đào tạo) theo quy định sau đây:

-Từ ngày 21/08-25/08-2017:     Mức chi trả 100%

- Từ ngày 28/08-08/09/2017:    Mức chi trả 80% 

- Từ ngày 11/09-15/09/2017:    Mức chi trả 50%

Thời gian nhận đơn: hạn cuối ngày 15/09/2017

Thời gian chi trả: từ ngày 02/10-06/10/2017

Địa điểm: Phòng 106- Nhà Điều hành

Ghi chú: Nhà trường sẽ không hoàn trả lại các khoản như: BHYT, BHTN, CPNH, KTAV, KSK do đã thực chi 

Trân trọng thông  báo! 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám không chín sáu