STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số Điện thoại

1

ThS. Bùi Xuân Nhã

Trưởng phòng- Kế toán trưởng

08.37240190

2

Nguyễn Văn Minh

Phó trưởng phòng

08.38963334

3

Việc Thị Mỹ Phượng

Kế toán viên 

4

Lê Phương Lan

Kế toán viên

5

Lương Thị Phương Thảo         

Kế toán viên

6

Dương Hữu Hoàng

Kế toán viên

7

Phạm Thị Phương Quý

Kế toán viên

8

Tào Thanh Hương

Chuyên viên

9

Nguyễn Thị Lệ Nhi

Thủ quỹ

08.37242621

10

Trà Thị Thuỳ Vân

Kế toán viên

11

Phan Thị Hiền

Kế toán viên

12

Trần Phan Phương Thảo

Chuyên viên

08.37240190

 

Trang liên kết