STT
 
 
HỌ VÀ TÊN
 
 
CHỨC VỤ
 
 
SỐ ĐIỆN THOẠI
 
1

 

ThS. Bùi Xuân Nhã

 

Trưởng phòng –Kế toán trưởng

 
028.37240190
 
2

 

ThS. Nguyễn Văn Minh

 

Phó trưởng phòng

 
 
 
 
 
028.38963334
 
 
 
3

 

Việc Thị Mỹ Phượng

 

Chuyên viên

 
4

 

Lê Phương Lan

 

Chuyên viên

 
5

 

Lương Thị Phương Thảo

 

Kế toán viên

 
6

 

Dương Hữu Hoàng

 

Chuyên viên

 
7

 

Phạm Thị Phương Quý

 

Kế toán viên

 
8

 

ThS. Trần Phan Phương Thảo

 

Chuyên viên

 
9

 

Trà Thị Thùy Vân

 

Chuyên viên

 
10

 

Tào Thanh Hương

 

Chuyên viên

 
 
 
028.37242621
 
 
 
11

 

Phan Thị Hiền

 

Kế toán viên

 
12

 

Đỗ Dương Bích Tuyền

 

Thủ quỹ

 
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám hai ba bảy

Xem trả lời của bạn !