STT

 

 HỌ VÀ TÊN

 

 CHỨC VỤ

 

 SỐ ĐIỆN THOẠI

 

1

 ThS. Nguyễn Văn Minh

 Trưởng phòng – Kế toán trưởng

 

028.37240190

 

2

 

Lê Phương Lan

 

Chuyên viên

 

 

 

 

 

028.38963334

 

 

 

3

 

Lương Thị Phương Thảo

 

Kế toán viên

 

4

 

Dương Hữu Hoàng

 

Chuyên viên

 

5

 

Phạm Thị Phương Quý

 

Kế toán viên

 

6

 

ThS. Trần Phan Phương Thảo

 

Chuyên viên

 

7

 

Trà Thị Thùy Vân

 

Chuyên viên

 

8

 

Trần Thị Hoàng Yến

 

Chuyên viên

 

10

 

Tào Thanh Hương

 

Chuyên viên

 

 

 

028.37242621

 

 

 

11

 

Phan Thị Hiền

 

Kế toán viên

 

12

 

Đỗ Dương Bích Tuyền

 

Thủ quỹ

 

 

 

 

 
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một không một chín bốn

Xem trả lời của bạn !