STT

 

 HỌ VÀ TÊN

 

 CHỨC VỤ

 

 SỐ ĐIỆN THOẠI

 

1

 ThS. Nguyễn Văn Minh

 Trưởng phòng – Kế toán trưởng

 

028.37240190

 

2

 

Lê Phương Lan

 

Chuyên viên

 

 

 

 

 

028.38963334

 

 

 

3

 

Lương Thị Phương Thảo

 

Kế toán viên

 

4

 

Dương Hữu Hoàng

 

Chuyên viên

 

5

 

Phạm Thị Phương Quý

 

Kế toán viên

 

6

 

ThS. Trần Phan Phương Thảo

 

Chuyên viên

 

7

 

Trà Thị Thùy Vân

 

Chuyên viên

 

8

 

Trần Thị Hoàng Yến

 

Chuyên viên

 

10

 

Tào Thanh Hương

 

Chuyên viên

 

 

 

028.37242621

 

 

 

11

 

Phan Thị Hiền

 

Kế toán viên

 

12

 

Đỗ Dương Bích Tuyền

 

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2208
Điều chỉnh lần cuối: 01-11-2019

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn năm năm bảy

Xem trả lời của bạn !