- Để không ảnh hưởng đến việc nhận bằng, sinh viên đóng học phí qua tài khoản ngân hàng trước ngày 20/11/2020

- Sinh viên đóng tiền sau ngày 20/11/2020, vui lòng tải mẫu " Phiếu thanh toán tài sản" tại Website: www.pdt.hcmuaf.edu.vn và liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính (phòng 106) để xác nhận

Sinh vien xem danh sach no học phi tai day

Số lần xem trang: 12642
Điều chỉnh lần cuối: 26-11-2020

Nợ học phí tốt nghiệp

Danh sách sinh viên nợ học phí +lệ phí cấp bằng đợt 2/2021 (01-07-2021)

Danh sách sinh viên nợ học phí +lệ phí cấp bằng đợt 1/2021 (02-06-2021)

Danh sách sinh viên nợ học phí +lệ phí cấp bằng đợt 1/2021 (10-05-2021)

Danh sách sinh viên nợ học phí +lệ phí cấp bằng đợt 4/2020 (21-01-2021)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không bảy bốn bảy

Xem trả lời của bạn !