Hướng dẫn thực hiện NĐ số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

 

data/file/TT số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006.doc

Số lần xem trang: 12767
Điều chỉnh lần cuối: 21-01-2013

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín bảy năm chín

Xem trả lời của bạn !