THÔNG BÁO   

   1. Đối với sinh viên đang học: khẩn trương hoàn thành học phí còn nợ trước ngày 25/04/2017

   2. Đối với sinh viên đã nghỉ học: đề nghị khoa ghi chú vào danh sách sau đó gửi lại Phòng Kế hoạch Tài chính trước ngày 29/04/2017

  3.Sau ngày 29/04/2017, tất cả những sinh viên còn nợ học phí sẽ bị xử lý theo qui định cùa Nhà trường  (không được dự thi học kỳ, không được đăng ký học lại môn học học kỳ tiếp theo, không cấp bằng cho sinh viên cuối khoá) 

     Mọi thắc mắc về vấn đề học phí, đề nghị liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính trước ngày 29/04/2016 để được giải quyết (ĐT: 0837242621) 

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây

Danh sach sinh viên con no hoc phi 

Số lần xem trang: 2126
Điều chỉnh lần cuối: 20-09-2017

Nợ học phí sinh viên

Tình hình nhập học tân sinh viên khóa 2017 (20-09-2017)

Thông báo xử lý nợ học phí học kỳ 2/2016-2017 -Hệ chính quy (05-04-2017)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy một một tám tám

Xem trả lời của bạn !