Trường đại học Nông Lâm TP.HCM thông báo xử lý nợ học phí sinh  viên hệ vừa làm vưa học như sau:

-Xem thông báo tại đây

- Danh sách nợ học phí khoa chăn nuôi thú y

- Danh sách nợ học phí khoa nông học 

Trân trọng! 

Số lần xem trang: 2124
Điều chỉnh lần cuối:

Hệ vừa làm vừa học

Thông báo thời gian thu chi học lại hk1/2016-2017 đối với hệ VLVH (21-09-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai năm sáu một

Xem trả lời của bạn !