Thông báo

 Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, gia đình nhiều sinh viên thuộc khu vực phong tỏa, cách ly không đóng được học phí. Để tạo điều kiện cho sinh viên được đăng ký môn học HK 1/2021-2022, Nhà trưởng cho phép sinh viên còn nợ học phí kỳ cũ vẫn được đăng ký môn học. Sinh viên phải hoàn thành học phí nợ cũ cùng với thời gian đóng học phí HK1/2021-2022

 Trân trọng thông báo!

Số lần xem trang: 2150
Điều chỉnh lần cuối: 17-09-2021

Thông báo học phí

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 (04-01-2024)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 (26-09-2023)

Thông báo về việc hoàn trả học phí chênh lệch dư đối với các sinh viên đã hoàn thành việc nộp học phí HK1(2022-2023) (13-03-2023)

Thông báo điều chỉnh mức thu học phí Học kỳ 1 năm học 2022-2023 và mức thu học phí Học kỳ 2 năm học 2022-2023 (16-02-2023)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 (29-08-2022)

Thông báo thu lệ phí xét tuyển đại học dựa vào kết quả đánh giá năng lực năm 2022 (16-05-2022)

Thông báo v/v đóng tiền lệ phí cấp bằng và tổ chức lế tốt nghiệp đại học (18-03-2022)

Thông báo thu lệ phí xét tuyển đại học năm 2022 (09-03-2022)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 (14-01-2022)

Thông báo các khoản thu và hình thức đóng học phí tân sinh viên khóa 2021 (17-09-2021)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn không bảy sáu

Xem trả lời của bạn !