Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh ban hành "Quản lý Tài chính năm 2021". Quy chế gồm 07 chương và 34 điều.

Xem nội dung tại đây 

Số lần xem trang: 397
Điều chỉnh lần cuối: 24-11-2021

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 (15-02-2023)

(25-11-2022)

(25-11-2022)

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2021 (24-11-2021)

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2016 (16-02-2017)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu không hai tám ba

Xem trả lời của bạn !