STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số Điện thoại

1

ThS. Bùi Xuân Nhã

Trưởng phòng- Kế toán trưởng

08.37240190

2

Nguyễn Văn Minh

Phó trưởng phòng

08.38963334

3

Việc Thị Mỹ Phượng

Chuyên viên

4

Lê Phương Lan

Chuyên viên

5

Lương Thị Phương Thảo         

Kế toán viên

6

Dương Hữu Hoàng

Chuyên viên

7

Phạm Thị Phương Quý

Kế toán viên

8

Tào Thanh Hương

Chuyên viên

9

Nguyễn Thị Lệ Nhi

Thủ quỹ

08.37242621

10

Trà Thị Thuỳ Vân

Chuyên viên

11

Phan Thị Hiền

Kế toán viên

12

Trần Phan Phương Thảo

Chuyên viên

08.38963334

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :4112
Nhập ngày : 26-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :08-05-2017

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín một bốn bốn năm