Ghi chú: Nhà trường mới cập nhật học phí môn giáo dục quốc phòng vào HK3/2015-2016 (Đối tượng:  SV tham gia học môn giáo dục quốc phòng tại HK3/2015-2016). Do đó học phí của những SV trên sẽ thay đổi ở phần nợ cũ. Nhà trường thông báo để sinh viên biết và đóng học phí đầy đủ. 

  Xem thong bao tai day

Số lần xem trang : :11724
Nhập ngày : 21-09-2016
Điều chỉnh lần cuối :

THÔNG TIN SINH VIÊN

Thông báo về việc cập nhật học phí cho sinh viên được đăng ký môn học (12-12-2016)

Thông báo hoàn trả tiền miễn giảm học phí (10-11-2016)

Thông báo thời gian thu chi học lại hk1/2016-2017 đối với hệ VLVH(21-09-2016)

Hướng dẫn thanh toán học phí online(20-07-2016)

Thông báo đổi biên lai học phí (02-06-2015)

Quy trình đóng tiền học phí(15-05-2015)

Trang liên kết