Ghi chú: Nhà trường mới cập nhật học phí môn giáo dục quốc phòng vào HK3/2015-2016 (Đối tượng:  SV tham gia học môn giáo dục quốc phòng tại HK3/2015-2016). Do đó học phí của những SV trên sẽ thay đổi ở phần nợ cũ. Nhà trường thông báo để sinh viên biết và đóng học phí đầy đủ. 

  Xem thong bao tai day

Số lần xem trang : :11887
Nhập ngày : 21-09-2016
Điều chỉnh lần cuối :

Hướng dẫn thanh toán học phí online(20-07-2016)

Thông báo đổi biên lai học phí (02-06-2015)

Quy trình đóng tiền học phí(15-05-2015)

Trang liên kết

 

Tra cứu mã số thuế cá nhân

 

 

Hướng dẫn thanh toán học phí online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu tám bốn bốn