Trường đại học Nông Lâm thông báo mức thu và thời gian đóng học phí như sau:

- Ghi chú: 

+ Đối với sinh viên hệ chính quy: đóng học phí bằng hình thức online (sinh viên xem hướng dẫn tại đây)

+ Đối với sinh viên hệ vừa làm vừa học đóng học phí bằng hình thức chuyển khoản (Sinh viên xem tại đây)

Sinh viên xem thông báo tại đây

Số lần xem trang : :1210
Nhập ngày : 02-03-2017
Điều chỉnh lần cuối :21-03-2017

Thông báo học phí

Thời hạn đóng học phí học kỳ 3/17-18 và nợ các kỳ trước(11-06-2018)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2/2017-2018(13-03-2018)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 1/2017-2018(20-09-2017)

Thông báo về việc rút học phí nhập học khóa 2017 (20-09-2017)

Thông báo về việc đóng học phí sau đại học (23-03-2017)

Thông báo về việc cập nhật học phí cho sinh viên được đăng ký môn học (12-12-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín ba bốn bảy

Xem trả lời của bạn !