Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh ban hành "Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021".

Quy chế gồm 04 chương và 45 điều.

 Xem nội dung tại đây 

Số lần xem trang: 2154
Điều chỉnh lần cuối: 24-11-2021

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 (15-02-2023)

(25-11-2022)

(25-11-2022)

Quy chế Quản lý Tài chính 2021 (24-11-2021)

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2016 (16-02-2017)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy tám năm năm bảy

Xem trả lời của bạn !