- Để không ảnh hưởng đến việc nhận bằng, sinh viên đóng học phí và lệ phí cấp bằng trước ngày 28/02/2023

 Sinh viên đóng tiền sau ngày 20/02/2023, vui lòng tải mẫu " Phiếu thanh toán tài sản" tại Website: www.pdt.hcmuaf.edu.vn và liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính (phòng 106) để xác nhận.

- Sinh viên xem danh sách nợ tài sản tại đây

Số lần xem trang: 2134
Điều chỉnh lần cuối: 27-04-2023

Nợ học phí tốt nghiệp

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 4 năm 2023 còn nợ tài sản tính đến ngày 17/01/2024 (18-01-2024)

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 còn nợ tài sản tính đến ngày 20/11/2023 (21-11-2023)

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 còn nợ tài sản tính đến ngày 16/08/2023 (17-08-2023)

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 còn nợ tài sản (27-04-2023)

Danh sách sinh viên nợ học phí, lệ phí cấp bằng đợt 3/2022 (28-10-2022)

Danh sách sinh viên nợ học phí, lệ phí cấp bằng đợt 2/2022 (12-09-2022)

Danh sách sinh viên nợ học phí, lệ phí cấp bằng đợt 4/2021 (23-02-2022)

Danh sách sinh viên nợ học phí, lệ phí cấp bằng đợt 1/2022 (05-05-2022)

Danh sách sinh viên nợ học phí +lệ phí cấp bằng đợt 2/2021 (01-07-2021)

Danh sách sinh viên nợ học phí +lệ phí cấp bằng đợt 1/2021 (02-06-2021)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không ba chín không

Xem trả lời của bạn !