Để không ảnh hưởng đến việc nhận bằng, sinh viên đóng học phí và lệ phí phôi bằng  sau ngày 27/04/2023, vui lòng tải mẫu " Phiếu thanh toán tài sản" tại Website: www.pdt.hcmuaf.edu.vn và liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính (phòng 106) để xác nhận trước khi nhận bằng;

Lưu ý: Những sinh viên còn DƯ học phí: sẽ được tự động cấn trừ lệ phí phôi bằng, riêng đối với  những sinh viên muốn tham gia dự lễ tốt nghiệp mà không có email phản hồi cho phòng Kế hoạch Tài chính về việc cấn trừ trước ngày 07/05/2023 thì coi như sinh viên đó không tham gia dự lễ tốt nghiệp và sẽ hủy bỏ khỏi danh sách đăng ký làm lễ.

Sinh viên xem chi tiết nợ tài sản tại đây:

Số lần xem trang: 2161
Điều chỉnh lần cuối: 27-04-2023

Nợ học phí tốt nghiệp

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 4 năm 2023 còn nợ tài sản tính đến ngày 17/01/2024 (18-01-2024)

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 còn nợ tài sản tính đến ngày 20/11/2023 (21-11-2023)

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 còn nợ tài sản tính đến ngày 16/08/2023 (17-08-2023)

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 4 năm 2022 còn nợ tài sản (21-02-2023)

Danh sách sinh viên nợ học phí, lệ phí cấp bằng đợt 3/2022 (28-10-2022)

Danh sách sinh viên nợ học phí, lệ phí cấp bằng đợt 2/2022 (12-09-2022)

Danh sách sinh viên nợ học phí, lệ phí cấp bằng đợt 4/2021 (23-02-2022)

Danh sách sinh viên nợ học phí, lệ phí cấp bằng đợt 1/2022 (05-05-2022)

Danh sách sinh viên nợ học phí +lệ phí cấp bằng đợt 2/2021 (01-07-2021)

Danh sách sinh viên nợ học phí +lệ phí cấp bằng đợt 1/2021 (02-06-2021)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn ba bốn bốn năm

Xem trả lời của bạn !