Để không ảnh hưởng đến việc nhận bằng, sinh viên đóng học phí và lệ phí phôi bằng  sau ngày 16/08/2023, vui lòng tải mẫu " Phiếu thanh toán tài sản" tại Website: www.pdt.hcmuaf.edu.vn và liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính (phòng 106) để xác nhận trước khi nhận bằng;

Lưu ý: 

Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2023, nếu có dư học phí vui lòng xem thông báo nộp hồ sơ hoàn trả tại phòng Kế hoạch tài chính (Phòng 106 - Khu Thiên Lý).

Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài chính (Phòng 106 - Khu Thiên Lý). Hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị rút học phí (sinh viên tải mẫu đơn tại web  https://pkhtc.hcmuaf.edu.vn); giấy nộp tiền hoặc bảng sao kê đóng tiền.

Học phí dư sẽ không được cấn trừ lệ phí tốt nghiệp nên sinh viên phải thanh toán lệ phí tốt nghiệp theo quy định trước khi nhận bằng tốt nghiệp chính thức.

Trân trọng thông báo.

 

 

 

Số lần xem trang: 2240
Điều chỉnh lần cuối: 19-04-2024

Nợ học phí tốt nghiệp

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 (19-04-2024)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 4 năm 2023 (18-01-2024)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 (21-11-2023)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 (27-04-2023)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 4 năm 2022 (21-02-2023)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 3 năm 2022 (28-10-2022)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 (12-09-2022)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 (23-02-2022)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 (05-05-2022)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 (01-07-2021)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn sáu một bảy

Xem trả lời của bạn !