Để không ảnh hưởng đến việc nhận bằng, sinh viên đóng học phí và lệ phí phôi bằng  sau ngày 17/01/2024, vui lòng tải mẫu " Phiếu thanh toán tài sản" tại Website: www.pdt.hcmuaf.edu.vn và liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính (phòng 106) để xác nhận trước khi nhận bằng;

Lưu ý: 

Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2023, nếu có dư học phí vui lòng xem thông báo và nộp hồ sơ hoàn trả học phí trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài chính (Phòng 106 - Khu Thiên Lý) trước ngày 31/01/2024 và cập nhật thông tin hoàn trả qua đường link https://pkhtc.hcmuaf.edu.vn/ (SV vào mục học phí/ Hoàn trả học phí)Hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị rút học phí (sinh viên tải mẫu đơn tại web https://pkhtc.hcmuaf.edu.vn); giấy nộp tiền (nộp tiền mặt) hoặc bảng sao kê ngân hàng số tiền đóng dư.

 

Học phí dư sẽ không được cấn trừ lệ phí tốt nghiệp nên sinh viên phải thanh toán lệ phí tốt nghiệp theo quy định trước khi nhận bằng tốt nghiệp chính thức.

Sinh viên xem danh sách nợ tài sản tại đây:

Trân trọng thông báo!

Số lần xem trang: 2641
Điều chỉnh lần cuối:

Nợ học phí tốt nghiệp

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 còn nợ tài sản tính đến ngày 20/11/2023 (21-11-2023)

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 còn nợ tài sản tính đến ngày 16/08/2023 (17-08-2023)

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 còn nợ tài sản (27-04-2023)

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 4 năm 2022 còn nợ tài sản (21-02-2023)

Danh sách sinh viên nợ học phí, lệ phí cấp bằng đợt 3/2022 (28-10-2022)

Danh sách sinh viên nợ học phí, lệ phí cấp bằng đợt 2/2022 (12-09-2022)

Danh sách sinh viên nợ học phí, lệ phí cấp bằng đợt 4/2021 (23-02-2022)

Danh sách sinh viên nợ học phí, lệ phí cấp bằng đợt 1/2022 (05-05-2022)

Danh sách sinh viên nợ học phí +lệ phí cấp bằng đợt 2/2021 (01-07-2021)

Danh sách sinh viên nợ học phí +lệ phí cấp bằng đợt 1/2021 (02-06-2021)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai năm tám hai chín

Xem trả lời của bạn !