THÔNG BÁO 

V/v: Hình thức thanh toán thù lao thỉnh giảng

           - Để việc thanh toán thù lao thỉnh giảng cho giáo viên được nhanh chóng và thuận lợi, đồng thời giảm số công nợ phát sinh do tạm ứng tiền thỉnh giảng của các hệ đào tạo (Đại học và Sau Đại học).

       - Nay Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo về hình thức thanh toán thù lao giảng dạy cho giáo viên thỉnh giảng như sau:

1.      Hình thức : chuyển khoản qua tài khoản cá nhân.

2.      Hồ sơ thanh toán bao gồm: (có xác nhận của các phòng ban liên quan)

ü  Bảng tính khối lượng giảng dạy của giáo viên

ü  Bảng thanh toán thù lao thỉnh giảng (theo mẫu), gửi đính kèm file về kế toán chi tiết để kiểm tra.

ü  Hợp đồng thỉnh giảng

ü  Thanh lý hợp đồng

3.     Thời hạn chi trả: từ 05-07 ngày làm việc (sau khi đã nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị thanh toán)

4.      Thời gian áp dụng: bắt đầu từ HK1/2016-2017

5.      Trường hợp GV có nhu cầu nhận chứng từ khấu trừ thuế TNCN (phát sinh trong năm nay) vui lòng liên hệ Cô Thùy   Vân (P.KHTC) vào đầu tháng 03 năm sau để được cung cấp.

  Trân trọng thông báo !

 

 Nội dung thông  báo tại đây

  Biểu mẫu đính kèm

 

                                                           

Số lần xem trang: 2941
Điều chỉnh lần cuối: 08-11-2016

Cán bộ -Giảng viên

Thông báo về việc rà soát bổ sung sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ & một số nội dung trong công tác quản lý tài chính giai đoạn 2017-2020 (24-03-2017)

Vào địa chỉ trang web sau để tra cứu mã số thuế cá nhân (20-05-2015)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm năm ba sáu

Xem trả lời của bạn !