Để thực hiện theo đúng công văn 926/BGDĐT-KHTC ngày 10/03/2017 của Vụ Kế hoạch – Tài chính ,Bộ Giáo Dục và Đào  tạo. Nay phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo đến các đơn vị một số lưu ý trong công văn như sau:

-     Tập trung thống nhất quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi của các trung tâm, các đơn vị trực thuộc về một đầu mối tại Ban (phòng) Kế hoạch tài chính của đơn vị để kiểm soát thu, chi theo quy định, tuyệt đối không để thu, chi ngoài sổ sách.

-       Đối với khoản tiền chi trả thừa giờ: Đề nghị các đơn vị chủ động sắp xếp và bố trí lại đội ngũ giảng viên, không lặp lại tình trạng có những giáo viên chưa đủ giờ  chuẩn, có giáo viên dạy vượt giờ quá cao, chi trả tiền thừa giờ không đúng quy định của Bộ Luật Lao động, xây dựng quy định giờ chuẩn, để thanh toán vượt giờ cho phù hợp với các quy định hiện hành.

        Xem chi tiết thông báo tại đây

        Đính kèm công văn của bộ giáo dục  và đào tạo 

Số lần xem trang: 2516
Điều chỉnh lần cuối: 24-03-2017

Cán bộ -Giảng viên

Thông báo về việc hình thức thanh toán thù lao thỉnh giảng (08-11-2016)

Vào địa chỉ trang web sau để tra cứu mã số thuế cá nhân (20-05-2015)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm một năm chín

Xem trả lời của bạn !