Sinh viên đóng tiền sau ngày 16/3/2021, vui lòng tải mẫu "Phiếu thanh toán tài sản" tại Website: www.pdt.hcmuaf.edu.vn và liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính (Phòng 106 - Nhà Thiên Lý) để xác nhận

Sinh viên xem danh sách sinh viên nợ học phí + lệ phí cấp bằng tại đây

Số lần xem trang: 2147
Điều chỉnh lần cuối: 01-03-2022

Nợ học phí tốt nghiệp

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 4 năm 2023 còn nợ tài sản tính đến ngày 17/01/2024 (18-01-2024)

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 còn nợ tài sản tính đến ngày 20/11/2023 (21-11-2023)

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 còn nợ tài sản tính đến ngày 16/08/2023 (17-08-2023)

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 còn nợ tài sản (27-04-2023)

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 4 năm 2022 còn nợ tài sản (21-02-2023)

Danh sách sinh viên nợ học phí, lệ phí cấp bằng đợt 3/2022 (28-10-2022)

Danh sách sinh viên nợ học phí, lệ phí cấp bằng đợt 2/2022 (12-09-2022)

Danh sách sinh viên nợ học phí, lệ phí cấp bằng đợt 1/2022 (05-05-2022)

Danh sách sinh viên nợ học phí +lệ phí cấp bằng đợt 2/2021 (01-07-2021)

Danh sách sinh viên nợ học phí +lệ phí cấp bằng đợt 1/2021 (02-06-2021)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy bốn sáu hai

Xem trả lời của bạn !