- Để không ảnh hưởng đến việc nhận bằng, sinh viên đóng học phí và lệ phí cấp bằng trước ngày 28/02/2023

 Sinh viên đóng tiền sau ngày 20/02/2023, vui lòng tải mẫu " Phiếu thanh toán tài sản" tại Website: www.pdt.hcmuaf.edu.vn và liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính (phòng 106) để xác nhận.

Số lần xem trang: 2236
Điều chỉnh lần cuối: 19-04-2024

Nợ học phí tốt nghiệp

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 (19-04-2024)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 4 năm 2023 (18-01-2024)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 (21-11-2023)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 (17-08-2023)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 (27-04-2023)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 3 năm 2022 (28-10-2022)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 (12-09-2022)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 (23-02-2022)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 (05-05-2022)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 (01-07-2021)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám bốn một tám

Xem trả lời của bạn !