Để không ảnh hưởng đến việc nhận bằng, sinh viên đóng học phí và lệ phí phôi bằng  sau ngày 27/04/2023, vui lòng tải mẫu " Phiếu thanh toán tài sản" tại Website: www.pdt.hcmuaf.edu.vn và liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính (phòng 106) để xác nhận trước khi nhận bằng;

Lưu ý: Những sinh viên còn DƯ học phí: sẽ được tự động cấn trừ lệ phí phôi bằng, riêng đối với  những sinh viên muốn tham gia dự lễ tốt nghiệp mà không có email phản hồi cho phòng Kế hoạch Tài chính về việc cấn trừ trước ngày 07/05/2023 thì coi như sinh viên đó không tham gia dự lễ tốt nghiệp và sẽ hủy bỏ khỏi danh sách đăng ký làm lễ.

Số lần xem trang: 2210
Điều chỉnh lần cuối: 19-04-2024

Nợ học phí tốt nghiệp

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 (19-04-2024)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 4 năm 2023 (18-01-2024)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 (21-11-2023)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 (17-08-2023)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 4 năm 2022 (21-02-2023)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 3 năm 2022 (28-10-2022)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 (12-09-2022)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 (23-02-2022)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 (05-05-2022)

Thông báo đến sinh viên Tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 (01-07-2021)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba ba không một

Xem trả lời của bạn !