Để không ảnh hưởng đến việc nhận bằng, sinh viên đóng học phí và lệ phí phôi bằng  sau ngày 16/08/2023, vui lòng tải mẫu " Phiếu thanh toán tài sản" tại Website: www.pdt.hcmuaf.edu.vn và liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính (phòng 106) để xác nhận trước khi nhận bằng;

Lưu ý: 

Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2023, nếu có dư học phí vui lòng xem thông báo nộp hồ sơ hoàn trả tại phòng Kế hoạch tài chính (Phòng 106 - Khu Thiên Lý).

Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài chính (Phòng 106 - Khu Thiên Lý). Hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị rút học phí (sinh viên tải mẫu đơn tại web  https://pkhtc.hcmuaf.edu.vn); giấy nộp tiền hoặc bảng sao kê đóng tiền.

Học phí dư sẽ không được cấn trừ lệ phí tốt nghiệp nên sinh viên phải thanh toán lệ phí tốt nghiệp theo quy định trước khi nhận bằng tốt nghiệp chính thức.

Sinh viên xem danh sách nợ tài sản tại đây:

 

Trân trọng thông báo.

 

 

 

Số lần xem trang: 2140
Điều chỉnh lần cuối: 17-08-2023

Nợ học phí tốt nghiệp

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 4 năm 2023 còn nợ tài sản tính đến ngày 17/01/2024 (18-01-2024)

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 còn nợ tài sản tính đến ngày 20/11/2023 (21-11-2023)

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 còn nợ tài sản (27-04-2023)

Danh sách sinh viên Tốt nghiệp đợt 4 năm 2022 còn nợ tài sản (21-02-2023)

Danh sách sinh viên nợ học phí, lệ phí cấp bằng đợt 3/2022 (28-10-2022)

Danh sách sinh viên nợ học phí, lệ phí cấp bằng đợt 2/2022 (12-09-2022)

Danh sách sinh viên nợ học phí, lệ phí cấp bằng đợt 4/2021 (23-02-2022)

Danh sách sinh viên nợ học phí, lệ phí cấp bằng đợt 1/2022 (05-05-2022)

Danh sách sinh viên nợ học phí +lệ phí cấp bằng đợt 2/2021 (01-07-2021)

Danh sách sinh viên nợ học phí +lệ phí cấp bằng đợt 1/2021 (02-06-2021)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm một tám hai

Xem trả lời của bạn !